ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τις Εγγραφές Βρεφών &Νηπίων
στους Βρεφικούς, Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
και στο Β.Σ.Ο.Φ. του Δήμου Ρεθύμνης
για το Σχολικό Έτος 2023 –2024

Αγαπητοί γονείς,

πλησιάζοντας στη λήξη της σχολικής χρονιάς, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας για την άψογη συνεργασία μας και την εμπιστοσύνη που μας δείξατε, επιλέγοντας τις δομές μας για τα δημιουργικά βήματα των παιδιών σας.

Εν’ όψη των εγγραφών για τη νέα σχολική περίοδο 2023 – 2024 στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου μας και προκειμένου να υπάρξει απόλυτη διαφάνεια και δικαιοσύνη κατά την εγγραφή των παιδιών στις δομές μας συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων και των απαραίτητων δικαιολογητικών για τη μοριοδότηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρεθύμνης (www.rethymno.gr) όπου απευθείας θα λαμβάνετε γνώση της μοριοδότησής σας.

Φέτος για πρώτη φορά, οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μαζί με την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην παρούσα ανακοίνωση, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 μέχρι και Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση όπου καταχωρούνται τα στοιχεία και των δύο γονέων/κηδεμόνων. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας με γονική μέριμνα ή εξ’ ολοκλήρου επιμέλεια, η αίτηση συμπληρώνεται μόνο από το γονέα που έχει τη γονική μέριμνα ή την εξ’ ολοκλήρου επιμέλεια.

Ακολούθως η συμπληρωμένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και από τους δύο γονείς ή από τον μονογονέα/κηδεμόνα και να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ. Εναλλακτικά, μπορεί να αποθηκευτεί η αίτηση και εν συνεχεία, από το gov.gr στη διαδρομή Πολίτης και καθημερινότητα – Ψηφιακά έγγραφα gov.gr – Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου το οποίο θα βρείτε στο σύνδεσμο Ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου – Gov.gr (www.gov.gr), να το υπογράψει ο κάθε γονέας/κηδεμόνας ψηφιακά. Τη θεωρημένη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει αφού σαρωθούν (scanning), να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά ως αρχεία και εν συνεχεία, να ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΘΟΥΝ ΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (uploading) μέσω της εφαρμογής των εγγραφών κατά την καθοριζόμενη στην παρούσα ανακοίνωση διαδικασία.

Φέτος, επίσης για πρώτη φορά, οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν:

 • Για τα νήπια, από ένα (1) έως και τους οκτώ (8) Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ή το Β.Σ.Ο.Φ.
 • Για τα βρέφη, από ένα (1) έως και έξι (6) Δημοτικούς Βρεφικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς ή το Β.Σ.Ο.Φ.

ανάλογα με τη σειρά προτίμησης που επιθυμούν, ορίζοντας πρώτο (1ο) τον Σταθμό 1ης Επιλογής τους, δεύτερο (2ο) το Σταθμό 2ης Επιλογής στη περίπτωση που το παιδί δεν επιλεχθεί στο Σταθμό 1ης Επιλογής, τρίτο (3ο) το Σταθμό 3ης Επιλογής στη περίπτωση που το παιδί δεν επιλεχθεί στο Σταθμό 1ης & 2ης Επιλογής κ.ο.κ. Η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων στους Πίνακες των αποτελεσμάτων (προσωρινούς και οριστικούς) καθορίζεται από τη σειρά προτίμησης, τη μοριοδότηση των κριτηρίων και τους οριστικούς πίνακες των αποτελεσμάτων της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Προσοχή! Κατά την διαδικασία επιλογής των Σταθμών και την σειρά προτεραιότητας αυτών, καθώς μετά την προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων, δεν θα γίνεται δεκτό κανένα αίτημα για δήλωση άλλου Σταθμού ή αλλαγή της σειράς προτεραιότητας. Εφόσον, δε, επιλεχθεί το παιδί σε κάποιο Σταθμό, δεν θα γίνονται δεκτά αιτήματα για μετακίνηση, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, από τον ένα Σταθμό στον άλλο, πέραν από ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις αμοιβαίας μετακίνησης ή εφόσον υπάρχει κενή θέση και το ενδιαφερόμενο για μετακίνηση σε άλλο Σταθμό παιδί, πληροί τα κριτήρια μοριοδότησης για να καταλάβει τη θέση.

Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επιφέρει αποκλεισμό από την εγγραφή και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Το 90% της Δυναμικότητας των θέσεων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ρεθύμνης δύναται να δοθεί σε γονείς/κηδεμόνες που θα συμμετάσχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει γίνει ηλεκτρονική αίτηση/υπεύθυνη δήλωση και στην πλατφόρμα του Δήμου Ρεθύμνης και να έχουν πλήρη φάκελο. Το υπόλοιπο 10% της Δυναμικότητας των θέσεων δύναται να δοθεί σε γονείς/κηδεμόνες που ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από το παραπάνω πρόγραμμα με γνώμονα την μοριοδότηση από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσειςκαι το απαραίτητο παιδαγωγικό προσωπικό (υπηρετούν) και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤαΓενικά Κριτήρια Επιλογής θα πρέπει να τηρούνται για όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις/υπεύθυνες δηλώσεις. Εάν δεν πληρείται έστω ένα από αυτά, η αίτηση θα απορρίπτεται.

1Εμπρόθεσμη Υποβολή αίτησης.
2Να έχουν εξοφληθεί τυχόν οφειλές τροφείων προηγούμενων ετών.
3Ηλικία Παιδιού

*Βρεφικά Τμήματααπό 18 μηνών έως 2,5 ετών (να συμπληρώνουν τους 18 μήνες από 1Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό)*


*
Τμήματα Νηπίωναπό 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (να συμπληρώνουν τα 2,5 έτη από 1Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό)


*

Τμήματα Νηπίων ΑΜΕΑ
από 2,5 ετών έως 6,5 ετών (να συμπληρώνουν τα 2,5 έτη από 1 Σεπτεμβρίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ημερομηνία φοίτησης στο Σταθμό) Αποκλειστικά και μόνο για δικαιούχους ΕΣΠΑ καθώς κατ’ εξαίρεση μπορούν όλοι οι γονείς να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους ανεξαρτήτου σχέση εργασίας ή εισοδήματος.
4Η ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.
5Η αποδοχή των όρων που αναγράφονται στην ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ της αίτησης.
7Η υποβολή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, υπογεγραμμένης και από τους δύο γονείς ή από τον μονογονέα/κηδεμόνα που έχει τη γονική μέριμνα ή την εξ’ ολοκλήρου επιμέλεια και θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής.
8Η επισύναψη μαζί με την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, των υποχρεωτικών επί ποινής αποκλεισμού δικαιολογητικών

Αιτήσεις εγγραφής με ελλιπή δικαιολογητικά μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων δεν εξαιρούνται από την μοριοδότηση, αλλά δεν υπολογίζονται σε αυτήν τα μόρια του δικαιολογητικού που δεν προσκομίστηκε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης μπορεί να αποφασίζει για εξαιρετικούς λόγους που αφορούν παιδιά ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, για την εγγραφή τους με ελλιπή δικαιολογητικά, εφόσον αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν. Εξαιρούνται το εκκαθαριστικό σημείωμα και οι ιατρικές βεβαιώσεις, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία και ο εμβολιασμός των παιδιών ευάλωτων και ευπαθών ομάδων.

Η δυναμικότητα κάθε παιδικού σταθμού και οι ηλικίες των παιδιών που φιλοξενεί, προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην άδεια λειτουργίας του και σε ετήσια βάση από το υπηρετούν προσωπικό στον εκάστοτε σταθμό. Το ηλικιακό όριο εγγραφής στα βρεφικά τμήματα μπορεί να αλλάξει με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου όταν συντρέχουν λόγοι που αφορούν στον επαρκή αριθμό του παιδαγωγικού προσωπικού και στις τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών υποδομών των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών, βάση Π.Δ. 99/2017 – ΦΕΚ 141/Α/28-9-2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων Αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων» και του Β.Σ.Ο.Φ. βάση την υπ’ αρίθμ. Π1β/ΓΠ/οικ.116847/02 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας – ΦΕΚ 1519/Β’Β04.12.2002 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Βρεφονηπιακών Σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές Επιχειρήσεις του άρθρου 277 και επόμενα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Δ.Κ.Κ.), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτικού δικαίου και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

 • και για τη φετινή σχολική χρονιά 2023-2024, θα λειτουργήσει μόνο το ένα Τμήμα Βρεφών ήτοι 18 μηνών έως 2,5 ετών, καθώς δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες κτιριακές υποδομές και το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία και των δύο τμημάτων.
 • Όσον αφορά την εγγραφή παιδιών, οι υποβληθείσες αιτήσεις, αξιολογούνται από Ειδική Επιτροπή Επιλογής Φιλοξενούμενων Νηπίων & Βρεφών στην οποία μετέχει η Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών και οι Προϊσταμένες των Τμημάτων . Η Επιτροπή καταρτίζει προσωρινούς πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων παιδιών & αντίστοιχους οριστικούς πίνακες κατάταξης, βάσει μορίων, εν συνεχεία υποβάλλει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο με σχετική εισήγηση για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών στα βρεφικά και νηπιακά τμήματα. Επιπλέον, εξετάζει τις ενστάσεις για τον επανέλεγχο της μοριοδότησης και τα αιτήματα μετακίνησης των γονέων/κηδεμόνων από τον ένα σταθμό στον άλλο που υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
 • Όσον αφορά την εγγραφή παιδιών με αναπηρία ή Αναπτυξιακές Διαταραχές, οι υποβληθείσες αιτήσεις αξιολογούνται από Ειδική Επιτροπή Επιλογής Φιλοξενούμενων Παιδιών με Αναπηρία ή Αναπτυξιακές Διαταραχές που συγκροτείται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης, και αποτελείται από τη Διευθύντρια Κοινωνικών Υπηρεσιών, Παιδίατρο, Ψυχολόγο ή Εργοθεραπευτή ή Βοηθό Εργοθεραπείας ή Λογοθεραπευτή ή Κοινωνικό Λειτουργό, Παιδαγωγός με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγήκαι τις/τους Προϊστάμενες/ους των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ.). Η Ειδική Επιτροπή για την οριστική έγκριση του αιτήματος, λαμβάνει υπόψη τη δυνατότητα φιλοξενίας και ένταξης του παιδιού σε σχέση με παράγοντες όπως η υποδομή, οι ιδιαίτερες συνθήκες του σταθμού και αν κριθεί απαραίτητο συναντάται με τους γονείς και το παιδί στο χώρο του παιδικού σταθμού. Επίσης, η επιτροπή μπορεί να προτείνει το Σταθμό που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του παιδιού ή το Β.Σ.Ο.Φ και συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση για όλα τα παραπάνω, η οποία εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Ρεθύμνης (Άρθρο 9 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Β.Σ.Ο.Φ.).

Στους Δημοτικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς θα φιλοξενηθούν Βρέφη γεννημένα από 01.04.2021 έως 31.03.2022 και Νήπια γεννημένα από 01.01.2020 έως 31.03.2021.

Επίσης, παιδιά με αναπηρία γεννημένα από 31.03.2017 έως 31.03.2021.

Παιδιά γεννημένα το 2018 και το 2019 θα εγγραφούν στο Νηπιαγωγείο (δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση).

Την περίοδο υποβολής των αιτήσεων εγγραφής στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, οι γονείς μπορούν να απευθύνονταιτηλεφωνικά στον Παιδικό Σταθμό της 1ης τους Επιλογής για πληροφορίες/διευκρινίσεις αναφορικά με τη φιλοξενία των παιδιών τους και το παιδαγωγικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις επανεγγραφής υπάγονται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που υποβάλλονται οι αιτήσεις και θα μοριοδοτούνται όπως μοριοδοτούνται και οι αιτήσεις εγγραφής.

Β. Δικαίωμα Εγγραφής των Παιδιών

 1. Δικαίωμα εγγραφής στους Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Β.Σ.Ο.Φ. έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας τους και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023 έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσοδιάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
 2. Τα εγγραφόμενα στους Δημοτικούς Βρεφικούς, Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς και Β.Σ.Ο.Φ. παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά κατόπιν κοινωνικής έρευνας/έκθεσης από αρμόδιους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης και έπειτα από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης.

Γ. Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Έκδοση Αποτελεσμάτων

 1. Κατά το χρονικό διάστημα από 03 Ιουλίου 2023 έως και 14 Ιουλίου 2023, θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος της μοριοδότησης σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και στις περιπτώσεις που δεν αποδεικνύεται η μοριοδότηση από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, θα γίνεται διόρθωση της μοριοδότησης και νέα κατάταξη. Τονίζεται ότι μετά τη λήξη υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτό κανένα δικαιολογητικό.
 2. Καθορίζεται η Δευτέρα 17 Ιουλίου2023 ως ημερομηνία ανάρτησης των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξηςσύμφωνα με τη μοριοδότηση.
 3. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα από Τρίτη 18 Ιουλίου μέχρι και Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023, θα γίνονται δεκτές μόνο τυχόν ενστάσεις για την μοριοδότηση στον Πίνακα Κατάταξης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στα Γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών (Ζυμβρακάκη 12). Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η εξέταση των ενστάσεων και η κατάρτιση των Προσωρινών Πινάκων Επιλογής θα πραγματοποιηθεί από Ειδική Επιτροπή Επιλογής Φιλοξενούμενων Παιδιών ή την Ειδική Επιτροπή Επιλογής Φιλοξενούμενων Παιδιών με αναπηρία ή Αναπτυξιακές Διαταραχές, οι οποίες συγκροτούνται έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 7 και 9 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας των Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Β.Σ.Ο.Φ.).
 4. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ: Φέτος για πρώτη φορά, σε περίπτωση ισοβαθμίας των ενδιαφερομένων στα συνολικά μόρια, προηγείται κατά σειρά ο ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει περισσότερα μόρια: α) στη ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ και αν και αυτά συμπίπτουν, ο ενδιαφερόμενος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο β) ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ (ή Πατέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια) και αν και αυτά συμπίπτουν, ο ενδιαφερόμενος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ και αν και αυτά συμπίπτουν, ο ενδιαφερόμενος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο δ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και αν και αυτά συμπίπτουν, ο ενδιαφερόμενος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο ε) ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ. Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμησάντων.
 5. Λόγω της διάθεσης του 90% της Δυναμικότητας των θέσεων των Δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών και Β.Σ.Ο.Φ. του Δήμου Ρεθύμνης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών», απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση των Οριστικών Πινάκων Επιλογής είναι η ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής & Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Α’ ΒΑΘΜΟ